ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่น Acer Trade-in สามารถใช้ได้กับการซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของเอเซอร์ที่ตรงตามคุณสมบัติ (ไม่ใช่สินค้ามือสองหรือสินค้า refurbished) ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น 3 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2560 ส่วนการ Trade-in โน้ตบุ๊กต่างๆ สามารถตรวจสอบรุ่นได้ที่ สินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติ และ เครื่องสำหรับ Trade-in บนเว็บไซต์นี้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น พนักงานเอเซอร์ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ร้านที่ขายสินค้าที่เข้าร่วม หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรโมชั่น
 3. การลงทะเบียน Trade-in จำเป็นต้องยื่นข้อมูลผ่าน ศูนย์ Acer Service Centerที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยจำกัดจำนวนการเคลม 2 เครื่อง/การ trade-in/คน ภายในช่วงเวลาโปรโมชั่น เงินรางวัลที่ได้จากการ Trade-in 1 รางวัล สามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติเพียง 1 สินค้าเท่านั้น ไม่สามารถรวมข้อเสนอนี้กับโปรโมชั่นอื่นได้
 4. เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ผู้เข้าร่วมจะต้อง:

  1. นำเครื่องสำหรับ Trade-in ไปที่ศูนย์ Acer Service Center ที่เข้าร่วม ภายในช่วงโปรโมชั่น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง Trade-in ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่
  2. ศูนย์ Acer Service Center จะตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง Trade-in หากมีคุณสมบัติตรงตามที่โปรโมชั่นกำหนด พนักงานศูนย์ฯจะทำการลงทะเบียน Trade-inพร้อมแจ้งมูลค่าเงินรางวัล
  3. ผู้เข้าร่วมจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และรายละเอียดบัญชีธนาคาร เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ศูนย์ Acer Service Center จะให้ Code ส่วนลด 1 Code สำหรับเครื่องTrade-inที่ตรงตามคุณสมบัติหนึ่งเครื่อง
  4. ซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และลงทะเบียนสินค้าผ่าน inbox FB Acer Thailand https://th-th.facebook.com/AcerThailand/. ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งรายละเอียดต่อไปนี้: สินค้าที่ซื้อที่ตรงตามคุณสมบัติ (ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง) รหัสสินค้า วันที่ซื้อ ชื่อ จังหวัด วันเกิด ภาพใบกำกับภาษี และใส่ Code ส่วนลด (ต่อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติหนึ่งเครื่อง)
 5. เมื่อลงทะเบียนสินค้าผ่าน inbox FB Acer Thailand แล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยืนยันการรับการเคลมทางอีเมลจาก support@tradeinacer.com ภายใน 8 วัน
 6. ข้อมูลการลงทะเบียนTrade-in จะถูกส่งไปที่ศูนย์ Acer Service Center ในวันที่ 17 กันยายน 2560 คุณจะมีระยะเวลา 30 วัน สำหรับการซื้อและลงทะเบียนสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติ (เครื่องสำหรับ Trade-in ที่ได้รับในวันที่ 17 กันยายนจะนับเป็นวันที่ 1)
 7. ศูนย์ Acer Service Center จะเก็บเครื่องTrade-in ไว้จนกว่าจะยื่นการเคลมสุดท้าย ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ที่จะกลับไปที่ศูนย์ Acer Service Centre เพื่อโอนข้อมูลของตนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนสินค้าผ่าน inbox FB Acer Thailand
 8. ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติและลงทะเบียนสินค้าภายในช่วงโปรโมชั่น จะมีเวลา 30 วันหลังจากช่วงโปรโมชั่นสิ้นสุดลงที่จะมารับเครื่องที่นำมาTrade-in กลับไป เครื่อง Trade-in ที่ไม่ได้มารับกลับไปจะถูกนำไปรีไซเคิลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญหายหรือข้อมูลลับเฉพาะหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องที่นำมาTrade-in โดยทุกกรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องสำหรับ Trade-in ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม
 10. ในกรณีที่การเคลมสำเร็จ ข้อมูลในเครื่องที่ทำการ Trade-in จะถูกทำลายทั้งหมด เราไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใดๆได้เมื่อเครื่องถูกส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลแล้ว
 11. โปรโมชั่นจะมีผลสำหรับการซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติโดยตรงจากเอเซอร์หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ขายปลีกที่ได้รับอนุญาตของเอเซอร์ภายในช่วงโปรโมชั่น จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าผู้ใช้งานจริงเท่านั้น การเคลมเพื่อนำไปขายต่อหรือให้บุคคลอื่นเช่าไม่มีสิทธิ์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 12. ผู้เข้าร่วมจะต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทย ไม่สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้ยกเว้นในกรณีที่ซื้อสินค้าสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและ ชื่อผู้เคลมและที่อยู่ส่วนบุคคลต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ปรากฏบนหลักฐานการซื้อในใบกำกับสินค้า
 13. ในกรณีที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้เราจะโอนเงินทางธนาคารให้คุณตามมูลค่าเงินรางวัลที่ประเมินไว้ โดยจะจ่ายเงินภายใน 14 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับอีเมลที่ตรวจสอบแล้ว
 14. คำสั่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ เราจะจ่ายเงินรางวัลTrade-in เมื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วเท่านั้น การปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลมจะถือว่าผู้เข้าร่วมยืนยันว่าตนเองยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 15. จะไม่ให้รางวัลกับผู้เข้าร่วมที่:

  1. ไม่ได้ซื้อสินค้าเอเซอร์ที่ตรงตามคุณสมบัติภายในช่วงโปรโมชั่น และ/หรือ
  2. ไม่ได้ลงทะเบียนสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติกับเอเซอร์
  3. ไม่ได้ให้หลักฐานการซื้อ
  4. ใส่รหัสเฉพาะไม่ถูกต้อง
  5. คืนสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติเพื่อขอเงินคืนหรือเปลี่ยนเครื่อง
  6. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 16. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเคลมที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่ไม่ถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 17. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นได้
 18. ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการร้องขอทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น และการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลม รวมถึงเอกสารอื่นๆ
 19. เอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดสำหรับโปรโมชั่นนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯและจะไม่มีการส่งคืน การยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือเป็นการทุจริตอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้และโปรโมชั่นในอนาคตของทางบริษัทฯได้และอาจส่งผลให้ผู้ส่งเอกสารดังกล่าวถูกดำเนินคดีได้
 20. การตัดสินใจของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 21. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขและยกเลิกข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้เข้าร่วมที่มีการเคลมไม่สมบูรณ์จะได้รับแจ้งทางอีเมลให้ส่งเอกสารที่จำเป็นภายใน 7 วัน หากผู้เข้าร่วมยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การเคลมเพื่อรับเงินรางวัลจะถือเป็นโมฆะ
 23. ทางบริษัทฯไม่สามารถรับหรือส่งจดหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้
 24. สำหรับการตรวจสอบสถานะของการเคลมของคุณโปรดติดต่อเราผ่านหน้าความช่วยเหลือบนเว็บไซต์นี้ ใช้ฟังก์ชั่นติดตามการเคลมของฉันหรือส่งอีเมลไปที่ support@tradeinacer.com
 25. ผู้สนับสนุนคือ: บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 191/62-63 ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (กรุณาอย่าส่งการเคลมไปยังที่อยู่นี้ เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับการตอบรับ)
 1. โปรโมชั่น Acer Trade-in สามารถใช้ได้กับการซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของเอเซอร์ที่ตรงตามคุณสมบัติ (ไม่ใช่สินค้ามือสองหรือสินค้า refurbished) ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น 3 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2560 ส่วนการ Trade-in โน้ตบุ๊กต่างๆ สามารถตรวจสอบรุ่นได้ที่ สินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติ และ เครื่องสำหรับ Trade-in บนเว็บไซต์นี้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น พนักงานเอเซอร์ ตัวแทนจำหน่าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ร้านที่ขายสินค้าที่เข้าร่วม หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรโมชั่น
 3. การลงทะเบียน Trade-in จำเป็นต้องยื่นข้อมูลผ่าน ศูนย์ Acer Service Centerที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยจำกัดจำนวนการเคลม 2 เครื่อง/การ trade-in/คน ภายในช่วงเวลาโปรโมชั่น เงินรางวัลที่ได้จากการ Trade-in 1 รางวัล สามารถใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติเพียง 1 สินค้าเท่านั้น ไม่สามารถรวมข้อเสนอนี้กับโปรโมชั่นอื่นได้
 4. เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ผู้เข้าร่วมจะต้อง:

  1. ซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติภายในช่วงโปรโมชั่น
  2. นำต้นฉบับหลักฐานการซื้อที่ระบุรายละเอียดต่างๆ วันที่ซื้อ ราคา สิน ค้าที่ซื้อ รหัสสินค้า และร้านขายปลีก/ร้านขายส่ง ทั้งนี้ต้องนำเครื่องTrade-inที่ตรงตามคุณสมบัติ ไปยังศูนย์ Acer Service Center ที่เข้าร่วมภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าใหม่ที่ตรงตามคุณสมบัติ (วันที่ซื้อนับเป็นวันที่ 1) เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องTrade-inและเครื่องที่ซื้อมีคุณสมบัติตรงตามโปรโมชั่นหรือไม่
  3. ศูนย์ Acer Service Centre จะยื่นการเคลมเครื่องแลกและแจ้งมูลค่าของรางวัลเครื่องแลก
 5. ผู้เข้าร่วมจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 6. เมื่อข้อมูลการเคลมถูกส่งไปที่ศูนย์ Acer Service Center แล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยืนยันการรับการเคลมทางอีเมลจาก support@tradeinacer.com ภายใน 3 วัน
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญหายหรือข้อมูลลับเฉพาะหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องที่นำมาTrade-in โดยทุกกรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องสำหรับ Trade-in ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม
 8. ในกรณีที่การเคลมสำเร็จ ข้อมูลในเครื่องTrade-inจะถูกทำลายทั้งหมด เราไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใดๆได้เมื่อเครื่องถูกส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลแล้ว
 9. โปรโมชั่นจะมีผลสำหรับการซื้อสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติโดยตรงจากเอเซอร์หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ขายปลีกที่ได้รับอนุญาตของเอเซอร์ภายในช่วงโปรโมชั่น จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าผู้ใช้งานจริงเท่านั้น การเคลมเพื่อนำไปขายต่อหรือให้บุคคลอื่นเช่าไม่มีสิทธิ์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 10. ผู้เข้าร่วมจะต้องมีบัญชีธนาคารในประเทศไทย ไม่สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้ยกเว้นในกรณีที่ซื้อสินค้าสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและ ชื่อผู้เคลมและที่อยู่ส่วนบุคคลต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ปรากฏบนหลักฐานการซื้อในใบกำกับสินค้า
 11. ในกรณีที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้เราจะโอนเงินทางธนาคารให้คุณตามมูลค่าเงินรางวัลที่ประเมินไว้ โดยจะจ่ายเงินภายใน 14 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับอีเมลที่ตรวจสอบแล้ว
 12. คำสั่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ เราจะจ่ายเงินรางวัลTrade-in เมื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วเท่านั้น การปฏิบัติตามขั้นตอนการเคลมจะถือว่าผู้เข้าร่วมยืนยันว่าตนเองยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
 13. จะไม่ให้รางวัลกับผู้เข้าร่วมที่:

  1. ไม่ได้ซื้อสินค้าเอเซอร์ที่ตรงตามคุณสมบัติภายในช่วงโปรโมชั่น และ/หรือ
  2. ไม่ได้ลงทะเบียนสินค้าที่ตรงตามคุณสมบัติกับเอเซอร์ และ/หรือ
  3. ไม่ได้ให้หลักฐานการซื้อ และ/หรือ
  4. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
 14. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเคลมที่ไม่สมบูรณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่ไม่ถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมในโปรโมชั่นได้
 16. ในกรณีที่การเคลมสำเร็จ ข้อมูลในเครื่องTrade-inจะถูกทำลายทั้งหมด เราไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใดๆได้เมื่อเครื่องถูกส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลแล้ว
 17. เอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดสำหรับโปรโมชั่นนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯและจะไม่มีการส่งคืน การยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือเป็นการทุจริตอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้และโปรโมชั่นในอนาคตของทางบริษัทฯได้และอาจส่งผลให้ผู้ส่งเอกสารดังกล่าวถูกดำเนินคดีได้
 18. การตัดสินใจของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 19. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขและยกเลิกข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ผู้เข้าร่วมที่มีการเคลมไม่สมบูรณ์จะได้รับแจ้งทางอีเมลให้ส่งเอกสารที่จำเป็นภายใน 7 วัน หากผู้เข้าร่วมยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การเคลมเพื่อรับเงินรางวัลจะถือเป็นโมฆะ
 21. ทางบริษัทฯไม่สามารถรับหรือส่งจดหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้
 22. สำหรับการตรวจสอบสถานะของการเคลมของคุณโปรดติดต่อเราผ่านหน้าความช่วยเหลือบนเว็บไซต์นี้ ใช้ฟังก์ชั่นติดตามการเคลมของฉันหรือส่งอีเมลไปที่ support@tradeinacer.com
 23. ผู้สนับสนุนคือ: บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 191/62-63 ชั้น 16 อาคารซีทีไอ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (กรุณาอย่าส่งการเคลมไปยังที่อยู่นี้ เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับการตอบรับ)